Mykologická dobrodružství Pepy Slavíčka
&
Vzácné nálezy české mykoflóry
MYKO HK

6.9.2006 jsem navštívil lokalitu podloubníku siného (Gyrodon lividus) jihovýchodně od Hradce Králové v lese Korejtek za účelem pořízení fotodokumentace. V té době rostla na této lokalitě řada zajímavých druhů, takže jsem pořídil více snímků. Nejzajímavějším objevem byl ryzec z okruhu ryzce krátkonohého (Lactarius acerimus), který se mi podařilo doma určit jako Lactarius evosmus. Toto určení potvrdil Mgr. Miroslav Beran, spoluautor Červeného seznamu hub (Makromycetů) a zpracovatel rodu ryzec (Lactarius) v tomto seznamu. Do té doby nebyl uvedený druh v české mykologické literatuře nikdy zmíněn. Mgr. Miroslav Beran proto v Červeném seznamu navrhl pro tento druh české jméno "ryzec jablečný" pro svoji charakteristickou nakysle ovocnou vůni. Dále uvádím stručný popis spolu s ekologickými a zeměpisnými údaji o tomto sběru, a fotografiemi.

Ryzec jablečný - Lactarius evosmus

Klobouk: 6-14 cm široký, v mládí rozložený se středem prohloubeným a okrajem sehnutým až trochu podvinutým, v dospělosti až nálevkovitý, hladký, lysý, trochu slizký, kruhatý, barva klobouku v mládí bělavá až krémová, později s jemnými zvlněnými kruhy, někdy málo viditelnými, v dospělosti je střed až okrový nebo světle hnědookrový, k okraji postupně světlejší, až bledě kožově zbarvený nebo bělavý či krémový.
Lupeny: husté, na třeň sbíhavé, krémově zbarvené, na pomačkaných místech okrově hnědé,
Třeň: 5-7 cm dlouhý, 1,5 - 3 cm široký, hladký, lysý, trochu kyjovitý, dutý, v mládí bělavě zbarvený, ve stáří až světle hnědookrový, na povrchu jsou sporé vodnaté důlky, ale zdaleka ne tak výrazné jako u L. scrobiculatus
Dužnina: bílá, na prožraných místech od slimáků okrově hnědá, voní příjemně houbově až nakysle ovocně, až po delším žvýkání palčivá.
Mléko: palčivé.
Datum sběru: 6.9.2006, leg. J.Slavíček
Ekologický charakter lokality: olšina s promíšeným smrkem,
Substrát: půda
Okolní stromy: Alnus glutinosa, Picea abies, opodál Quercus robur, Populus tremula
Katastr: Borek - asi 2,47 km SV od středu obce
Lokalita: les Korejtek
Souřadnice: 50°08´49" s.š. 15°52´22" v.d.
Nadmořská výška: 285 m.

Je velice zajímavé, že tento druh jsem rovněž nalezl o týden později na severní straně Kopce Sv. Jána na jižním okraji Hradce Králové pod osikami. V tom samém týdnu nalezla Dr. Samková tento ryzec u Velkého Vřešťova. Sběry z posledních dvou lokalit bude však nutné ještě mikroskopicky ověřit. Kromě těchto 3 posledních lokalit je ryzec jablečný znám ještě z jedné lokality v jižních Čechách a z jedné lokality na jižní Moravě. Vzhledem k tomu, že tento druh je znám doposud jen z 5 lokalit, má v Červeném seznamu status "Kriticky ohrožený druh"

autor textu:
©Josef Slavíček
autor foto:
©Josef Slavíček